poniedziałek, 13 stycznia 2014

Perfect Home Library

Jest wizytówką domu i świadectwem pasji gospodarzy. Wnętrzu dodaje ducha i wnosi do niego życie. Idealnie służy integracji rodziny i rozgrywkom intelektualnym.
 
A oto kilka powodów, dla których książki zasługują na specjalnie traktowanie.
 
It is a showcase of the house and a testament of the owners passion. Springs spirit and brings life to this amazing home librarySuch a perfect place for family integration and intellectual entertainment.


Here are few reasons why books deserve special treatment.
 
 
W tym gabinecie zaakcentowane są wyraźne  wpływy dalekiego wschodu. Od pięknego szpinetu po ornament na lustrze. Półki aż uginają się pod ciężarem książek, sofa nieco zasłania dostęp do półek - wspaniała kompozycja aranżacyjna.
 
This room highlights a distinct influence of the Far East. From beautiful spinet to ornament on the mirror. Shelves sag under the weight of books, sofa somewhat obscures access to the shelves - great , great composition.
 
 
Całą ścianę oddano we władanie przejawów swoistej pasji właścicieli. Od poziomu biurka po framugi drzwi jest galerią, po brzegi zapełnioną obrazami, fotografiami, rodzinnymi pamiątkami oraz galanterią innego autoramentu. Nad drzwiami królują rzędy półek, ciasno wypełnione książkami. Cała kompozycja uderza zarówno skalą, jak też malowniczą konfiguracją przedmiotów. Ale wymaga bezwzględnej dyscypliny estetycznej ze strony pozostałej części salonu (!).
 
The entire wall was put in possession to specific manifestations of owners passion. From the level of the desk to the door frame it is a gallery, the edges populated images, photographs and family souvenirs . Above the door is dominated by rows of shelves tightly filled with books . The whole composition hits both the scale as well as the picturesque configuration of the items. But it requires absolute aesthetic discipline on the part of the rest of the living room (!).
 
 
Sufit i biblioteka, najważniejsze elementy tej układanki, „grają na siebie” wzajemnie. Nie byłoby bowiem takiego efektu, gdyby sufit w sypialni był biały, ani też, gdyby księgozbiór nie był oprawny w rasową skórę.  Obraz na ścianie idealnie wpisuje się we wnętrze tematem, nastrojem i tonacją.
 
Ceiling and library, the most important elements of the puzzle, "play on themselves" . It would not be such an effect, if the ceiling in the bedroom was white, or if the books were not framed in racial skin. Picture on the wall fits perfectly into the interior theme, mood and tone.
 
 
Stylem nawiązuje do lat 60. XX wieku, kompozycją do obrazów z kierunku abstrakcji geometrycznej, funkcją do kultowego stylu Bauhausu. Ten regał stanowi przepastną bibliotekę, daje schronienie przedmiotom, które niekoniecznie trzeba eksponować i „wciąga do gry” drzwi, które stają się elementem układanki. Dynamika i charakter na pierwszym planie.
 
Refers to the style of the 60s XX century, composition of the images of geometric abstraction painting, functionally to iconic  Bauhaus Style. This bookcase is a cavernous library, gives shelter to objects that do not need to be exposed and draw doors to the game which become part of the puzzle. Dynamics and character in the foreground.
 
 
Tu nowoczesna wersja biblioteki. Wzdłuż ściany – wygodne ławy, obite aksamitem i wyłożone poduszkami. Fotele „uszaki”, dodają spokój i intymnośc , stół bilardowy gotowy do pierwszej partii. A nad wszystkim, na tle ceglanego muru, górują szerokie drewniane półki z rzędami woluminów. W pełni intelektualne wnętrze.  
 
This is the modern version of the library. Along the walls - comfortable benches lined with velvet cushions. Comfortable, antique seats, giving tranquility and intimacy, pool table ready for the first batch. And above all, against the background of a brick wall, dominate wide wooden shelves with rows of volumes. Fully intellectual interior.
 
 
 
 
ENJOY & get inspired !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz